logo dekom

Privacy en cookieverklaring

PRIVACY- en Cookieverklaring

Uw persoonsgegevens

Dekom gebruikt alleen uw bedrijfs- en persoonsgegevens die u zelf aanlevert en verwerken die in de zin van de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om uitvoering te kunnen geven aan transacties en diensten.

De gegevens die wij gebruiken zijn:

  1. NAW-gegevens van uw bedrijf
  2. Uw email-adres
  3. Uw telefoonnummer
  4. De naam van de contactpersoon
  5. Bankgegevens t.b.v. facturatie en betaling

Verstrekking aan Derden
In verband met de uitvoering van transacties is het mogelijk dat wij uw gegevens moeten verstrekken aan partijen (bijv. extern transport) die voor ons werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast maken wij gebruik van gecertificeerde datacentra voor de opslag en verwerking van ons verkoop-administratiesysteem waar uw gegevens een onderdeel van zijn.

Cookies
Op onze website gebruiken wij alleen functionele cookies, die ervoor zorgen dat uw bezoek aan onze website prettiger en makkelijker wordt. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat u niet elke keer opnieuw uw wachtwoord hoeft in te voeren. Expliciet vermelden wij dat wij geen andere cookies gebruiken.

Onze medewerkers
Zij voldoen aan strikte geheimhoudingsafspraken ten aanzien van alle informatie die binnen ons bedrijf wordt verwerkt. Deze geheimhouding geldt onverminderd voor onze leveranciers waar in het kader van hun werkzaamheden uw gegevens zichtbaar zijn.

Uw rechten
U kunt ons verzoeken om inzage en correctie van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw schriftelijk verzoek kunt u via het contactformulier op onze website aan ons kenbaar maken. Wij zullen dit zo snel als mogelijk behandelen.